Strategie en Cultuur

Daar draait het om

Strategie en Cultuur

Waar staan we nu? Waar willen we naar toe? Hoe komen we daar? En wat betekent dit voor het menselijk kapitaal, onze medewerkers? Vragen waarop u snel en duidelijk antwoord wilt krijgen. Een frisse, externe blik kan daarbij helpen.

De MKB-markt veranderd razendsnel. De juiste keuzes maken is cruciaal. Zijn doelen helder? De strategie bepaald? Het MT aan boord? Dan dienen de volgende uitdagingen zich aan; Hoe zet je de beweging in gang? Hoe houdt je de vaart erin? Continue verbeteren. OrganisatieLab licht uw organisatie snel en vakkundig door. Met bestaande data en interviews vormen wij ons snel (soms zelfs bínnen 24 uur) een goed beeld van wat er is en waar de knelpunten zitten. Vervolgens bespreken we dit met u en het managementteam. We houden een spiegel voor. Dat werkt verhelderend, soms confronterend. Maar pas als helder is waar de hiaten zitten tussen ‘wat er is’ en ‘wat er moet zijn’, worden vervolgstappen duidelijk.

Een greep uit ons aanbod

24 uur met!

Een unieke aanpak. Gericht op de vraag wat realisatie van de strategie betekent voor uw menselijk kapitaal. We zijn letterlijk 24 uur in uw organisatie. Analyseren veel informatie. Spreken zoveel mogelijk mensen. Presenteren onze bevindingen en stellen een mogelijke vervolgaanpak voor.

Organisatiescan

Aan de hand van het 7S model analyseren wij uw organisatie op 7 cruciale thema’s. De uitkomst geeft u zicht op de onderdelen waaraan u aandacht zou moeten besteden, met daarbij een concrete aanpak voor mogelijk te zetten stappen.

Strategische Personeels Planning

U heeft een strategie, maar gaat u die realiseren met het beschikbare menselijk kapitaal? Heeft u goed inzicht in de talenten en kwaliteiten van uw medewerkers? Kunnen ze voldoen aan de veranderende eisen in de toekomst? Via onze methodische aanpak krijgt u op persoonsniveau inzicht in de stand van zaken, zodat u daar gericht en tijdig op kunt anticiperen.

Cultuur

Mensen bepalen het succes. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe wordt er leiding gegeven? Kortom, hoe ziet de cultuur er binnen uw organisatie uit? En helpt deze cultuur u bij het realiseren van uw strategie? Of is er juist iets anders nodig? Wij brengen de cultuur in uw onderneming in kaart, zodat u weet of u moet bijsturen en zoja, waar.

Duurzame inzetbaarheid

Hoe haal je het beste uit mensen? Eisen aan medewerkers veranderen constant. Constante ontwikkeling en leren is nodig. Welk beleid kunt u hiervoor inzetten binnen uw organisatie? Wij bieden u praktische oplossingen op maat. Passend bij de grootte van uw organisatie.

Jouw Beste Jaar

Hoe maak je als organisatie nu echt het verschil? Of als team? Wat is nodig om er het beste jaar ooit van te maken? Met een gestructureerde aanpak leert u wat nodig is om succesvol te kunnen zijn. Inclusief jaarprogramma met te behalen doelen. Met een vertaalslag naar alle belangrijke stakeholders binnen de organisatie en een maandelijkse evaluatie over de voortgang.

Andere elementen

Strategie en Cultuur

Leiderschap

Teamontwikkeling

Persoonlijke groei

Vertel ons uw uitdaging. Wij helpen u verder!

Herkent u de thema’s? Heeft u vragen? Even sparren?

Neem contact op

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt